Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 150 150 Philanthropy for Impact

„Patronat ten to odważne upominanie się o to, co buduje relacje między ludźmi w oparciu o trwałe wzorce, sprawdzone i szanowane przez wszystkich, wierzących i niewierzących, i przyczyniające się do rozwoju każdej osoby.”